English
Ansatte > Tilknyttede forskere > Borchgrevink Tordis  

Tordis Borchgrevink

Stilling
Tilknyttet forsker

Grad
Mag.art.

Kontakt
Tlf.: 23 08 61 00
Mobil: 476 02 884
Privat: 22 59 89 27
Send e-post

Mini-cv

Mag.art. i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, 1987. Nåværende arbeidsfelt er knyttet til menneskerettigheter og integrasjonsformer i flerreligøse demokratier, med fokus på spenningsforholdet mellom religionsfrihet og kvinners sivile rettigheter.

Medlem av styringsgruppen i det universitetstrategiske forskningsprogrammet "Kulturell kompleksitet i det nye Norge" (Culcom)for perioden 01.12.04 -31.12.09. Medlem av styret ved ISF for perioden 01.01.2006-31.12.2006. Medlem av styret ved HL-senteret (Senter for studiet av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge)for perioden 01.08 2006 - 01.08 2009.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin

Prosjekter