English
Ansatte > Administrativt ansatte > Storsul Tanja  

Tanja Storsul

Stilling
Direktør

Grad
Dr. polit

Kontakt
Tlf.: 975 85 197
Send e-post

Mini-cv

Direktør ved Institutt for samfunnsforskning

Tanja Storsul har i en årrekke forsket på medienes rammevilkår, og hvordan ny teknologi utfordrer mediene, mediebransjen og mediepolitikken. Hun har også forsket på sosiale medier som plattform for politisk deltakelse og engasjement. Hennes siste bok er Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change (Nordicom 2013), redigert av Tanja Storsul og Arne H. Krumsvik.

Storsul har sittet i flere offentlige utvalg, blant annet Medieeierskapsutredningen, Mediestøtteutvalget (NOU 2010:14) og Akademisk frihet-utvalget (NOU 2006:19). Hun er medlem av Divisjonsstyret for innovasjon (Forskningsrådet) og DG Connect Advisory Forum for Horisont 2020.

Hun er dr. polit i medievitenskap og har tidligere vært instituttleder og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Vitenskapelige publikasjoner og rapporter i CRIStin