English
Ansatte > Administrativt ansatte > Ardem Solvor Elisabeth  

Solvor Elisabeth Ardem

Stilling
Seniorkonsulent – Økonomi -/prosjektstyring, lønn og HR

Kontakt
Tlf.: 950 78 456
Send e-post

Mini-cv

Seniorkonsulent og kontaktpunkt for lønn og HR

Solvor Elisabeth Ardem sine ansvarsområder er lønn og HR. I tillegg har hun oppfølging av den økonomiske og administrative delen av forskningsprosjektene – fra søknadsprosess til avslutning av prosjektet, i samarbeid med forskerne.