English
Aktuelt > Nyhetsarkiv > Vil du forske på medier og helse?  

Vil du forske på medier og helse?

03 mars 2017

Institutt for samfunnforskning søker PhD-kandidat til tverrfaglig forskningsprosjekt. Søknadsfrist er 18. april.

ISF-ledigstilling

ISF søker PhD-kandidat til spennende forskningsprosjekt. Illustrasjon: ISF.

 

Institutt for samfunnsforskning (ISF) søker PhD-kandidat til forskningsprosjektet Health Communication Regimes: Meaning, Contest and Power (HeCoRe 2016-2020), finansiert av Norges forskningsråds SAMKUL-program. Prosjektet undersøker hvordan mediene gjenspeiler og påvirker forestillinger og maktforhold knyttet til helse og sykdom, medisin og behandling over tid og på tvers av land. Videre studerer prosjektet hvordan aktører benytter tradisjonelle og nyere medieplattformer for å formidle erfaringer og fremme interesser.

Prosjektet er tverrfaglig, og består av forskere med bakgrunn fra sosiologi, medievitenskap, historie og medisin.

Kandidaten vi rekrutterer skal utforme et selvstendig prosjekt med fokus på mediestrategier og mediepraksiser hos ulike aktører og interesse-grupper i dag, eller historiske analyser av mediedekning av helse og medisin over tid.

Søkekriterier:
  • Mastergrad eller tilsvarende utdanning innen samfunnsvitenskap, humaniora eller medisin
  • Innsikt i medievitenskapelige metoder vil være et pluss
  • Det er en fordel om søkeren kan vise til relevant arbeid for prosjektet

Hele utlysningen til PhD-stillingen ved ISF og søknadsinformasjon finner du her på Jobbnorge.

Søknadsfrist er 18. april 2017.

PhD-kandidaten vil bli en del av forskningsgruppa Politikk, Demokrati, Sivilsamfunn her ved Institutt for samfunnsforskning. 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Kjersti Thorbjørnsrud og leder for forskningsgruppa Kari Steen Johnsen.