English
Aktuelt > Nyhetsarkiv > Økende lønnsforskjell mellom forskere i privat og offentlig sektor  

Økende lønnsforskjell mellom forskere i privat og offentlig sektor

09 mars 2017

Lønnsforskjellen mellom forskere i privat og offentlig sektor øker, og lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige forskere er fortsatt stort. Det er hovedfunn i en ny ISF-rapport som ble presentert denne uka.

lønn_forskning_colourbox

Lønnsutvikling: Den nye rapporten tar for seg lønnsforskjeller blant høyt utdannede. Illustrasjon: Colourbox.com.

 

Lønnsutviklingen for forskere er det naturlig nok stor interesse for, ikke minst blant forskere. Forskerforbundet ønsket på vegne av sine medlemmer å få analysert og vurdert nærmere hvordan lønnsutviklingen har vært for dagens forskere.

OeyvindSkorge-cr2

Forsker Øyvind Skorge ved Institutt for samfunnsforskning. Bilde: ISF.

Øyvind Søraas Skorge og Janis Umblijs, forskere ved ISF, har på oppdrag av Forskerforbundet sett nærmere på disse tallene og gjort egne undersøkelser for tiden 2004–2014.

I perioden som er analysert, viser resultatene at både forskere og ikke-forskere i offentlig sektor har et noe lavere lønnsnivå enn høyt utdannede med tilsvarende kompetanse.

Funn fra studien viser også at det er atskillig mer gunstig å være ansatt i det private (institutter/næringslivet) enn i offentlig sektor (forskere i staten, universiteter). Og lønnsforskjellen har økt kraftig; I 2004 var forskjellen mellom forskere i offentlig og privat sektor på 11 %, mens i 2014 var den hele 20 %.

JanusUmblijs-cr2

Forsker Janis Umblijs ved Institutt for samfunnsforskning. Bilde: ISF.

Imidlertid er det også et interessant funn at lønnsforskjellen mellom statsansatte forskere og andre høyt utdannede arbeidstakere (ansatte i helseforetakene, ikke-forskere i privat sektor og ikke-forskere i offentlig sektor) var stabil eller gikk ned i utvalgsperioden. Som et eksempel – lønnsforskjellen mellom statsansatte forskere og høyt utdannet ikke-forskere i privat sektor gikk ned fra 37 % i 2004 til 30 % i 2014.

Når det gjelder lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, er det betydelig variasjon mellom yrkeskategoriene. Høyt utdannede i privat sektor har størst gjennomsnittlig lønnsgap i utvalgsperioden (18 %) mens høyt utdannede i helseforetakene har nest størst lønnsgap (17 %).

Statsansatte forskere og høyt utdannede som jobber i offentlig sektor, har de to laveste kjønnsforskjellene (henholdsvis 8,6 % og 8,1 %) i timelønn. Forskere i privat sektor og i helsesektoren er plassert i midten med henholdsvis 13 % og 14 % lønnsgap.

Du kan lese hele rapporten Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014 her.

Forside rapport

Rapporten "Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014", trykk her for å lese den.