English
Aktuelt > Nyhetsarkiv > Menn på toppen  

Menn på toppen

12 jan 2017

Det er stor mannsdominans blant sjefsredaktørene i de største avisene, viser en kartlegging Dagsavisen har gjort denne uken. Dette gjelder ikke bare aviser, viser ISF-tall.

Institutt for samfunnsforskning sin Lederskapsundersøkelse fra 2015 viser at samtlige samfunnssektorer har en høy overvekt av menn i topp-posisjoner.

 

Eltie17

Last ned figuren her.

Dagsavisens kartlegging fokuserer på sjefsredaktører i dagsaviser. Lederskapsundersøkelsen inkluderer også andre sentrale posisjoner i medieeliten, som for toppledelsen i NRK og TV2, toppledelsen i de store mediekonsernene, sjefsredaktørene i de største regionsavisene. Det vil si at selv om undersøkelsen viser at det har vært en bedring i medieeliten mer generelt, tyder Dagsavisens kartlegging på at lite skjer i de aller øverste toppstillingene i media, som blant sjefsredaktørene i de største avisene.

Om kartleggingen av norske makteliter

  • Lederskapsundersøkelsen fra 2015 ble gjennomført av SSB på oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning og var en oppfølger til Lederskapsundersøkelsen 2000 som ble gjennomført som en del av Makt- og demokratiutredning i 2000 (se Gulbrandsen mfl. 2003, Skjeie og Teigen 2003).
  • En lignende kartlegging ble gjennomført i 2011 av ISF i forbindelse med NOU 2012:15.
  • I tillegg til å kartlegge kjønnsbalansen i norske makteliter, er undersøkelsen også en del av et større prosjekt (se her) som blant annet undersøker hva som kjennetegner dagens makteliter, holdninger til ulike samfunnsspørsmål og relasjoner mellom makteliter og øvrig befolkning.
  • Disse resultatene ble først presentert i Klassekampen 08.03.2016.