English
Aktuelt > Nyhetsarkiv > Be Democracy - sosiale medier bidrar til demokratisering  

Be Democracy - sosiale medier bidrar til demokratisering

13 mai 2014

Utstillingen Be Democracy åpner 14. mai. Den er Nobels Fredssenters store satsing i Grunnlovsjubileet. Den utforsker hvordan sosiale medier endrer demokratiet i Norge og internasjonalt. Institutt for samfunnsforskning er faglig samarbeidspartner for utstillingen, og har vært med i hele prosessen, fra idéutvikling til ferdige tekster på veggen.

Forskning på digitale medier er et sentralt tema ved Institutt for samfunnsforskning. Innenfor prosjektet «Sosiale medier og det nye offentlige rommet. Konsekvenser for demokrati og medborgerskap», har forskerne studert hvordan sosiale medier brukes, og hvordan dette kobles til samfunnsengasjement og demokratisk deltagelse. Blant de sentrale konklusjonene er at sosiale medier gir mulighet for en demokratisering av samfunnsdebatt og politisk aktivitet, ved at yngre mennesker og de med lavere utdannelse i større grad deltar. I utstillingen presenteres blant annet disse funnene, og settes sammen med eksempler og spørsmål som besøkende skal ta stilling til.

Kari Steen-Johnsen.

-Det er spennende å prøve ut forskningskunnskapen i et slikt format som denne utstillingen, sier forsker Kari Steen-Johnsen.

Et sentralt mål med utstillingen er at folk skal få begrep om at sosiale medier kan brukes til å påvirke og forandre samfunnet.
-Jeg ser utstillingen som en unik mulighet til å delta i samfunnsdebatten, og gi kunnskap om hvordan sosiale medier kan brukes til samfunnspåvirkning og politikk, sier forsker Kari Steen-Johnsen, som sammen med Bernard Enjolras har stått for samarbeidet fra ISFs side.

Utstillingen har et særlig fokus på ungdom, og har et mål om å sette i gang tanker hos denne gruppen om hvordan de selv kan bruke sosiale medier til å påvirke.

Mer kritiske til hva man deler
En viktig del av utstillingen stiller spørsmål om «big data», og hva slike data kan brukes til. Gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram deler folk gjerne bilder og private opplysninger, og de har i begrenset grad kontroll over hvordan disse brukes. Sosiale medier reiser dermed viktige spørsmål om eierskap til data, personvern og overvåkning.

-Jeg ønsker å bidra til kritisk refleksjon rundt bruken av sosiale medier, og få folk til å bli mer bevisste på hva de legger ut. Gjennom utstillingen når vi nye, viktige grupper som ungdom og skoleklasser, som vi ikke når til vanlig med vår forskning og resultater, sier Steen-Johnsen.

Hør intervju med Kari Steen-Johnsen på NRK P2 Ekko [16.05.14]