English
Aktuelt > Nyhetsarkiv  

Pris til Jørn Ljunggren

08. juni 2016

Det er hyggelig å se at forskningsarbeid settes pris på, bokstavelig talt. Ikke minst når det gjelder ISFs egne forskere. I dag ble det Jørn Ljunggren.

Fotballbanen blir integreringsarena

03. juni 2016

Ny ISF-forskning viser at fotball virker integrerende på gutter med minoritetsbakgrunn. Gjennom deltakelse formidles spillereglene i samfunnet.

Ferdigheter og helse viktig for sysselsetting

02. juni 2016

PRESSEMELDING: Jo bedre helse og jo høyere generell lese- og tallforståelse, jo større er sannsynligheten for å være sysselsatt. Slik er virkeligheten i det norske arbeidsmarkedet.

Barn utsettes for menneskehandel

01. juni 2016

Det er stadig flere barn blant dagens immigrantgrupper, og kriminelle bakmenn vet å misbruke dem til kriminell virksomhet.

Setter ekskludering på studieplanen

26. mai 2016

Hva betyr det egentlig når studenter opplever etnisitet som en barriere i noen profesjoner, mens det blir ansett som en fordel for å lykkes i andre? Kompetanse, kjønn og etnisitet, og betydningen dette har for inkludering er tema i den nye fagboken til ISF-forsker Julia Orupabo.

Norsk organisasjonslandskap i endring

24. mai 2016

PRESSEMELDING: De frivillige organisasjonenes rolle i det norske sivilsamfunnet er endret, men ikke svekket. Internett og sosiale medier utfordrer tradisjonelle strukturer og gir nye muligheter for organisering og innflytelse.

Innvandrere tjener betydelig mindre enn nordmenn

23. mai 2016

PRESSEMELDING: Det er stadig store lønnsforskjeller mellom innvandrere og nordmenn, og lønnsgapet øker jo lenger innvandrere har bodd i Norge. Innvandrere får i mindre grad brukt sin formelle utdanning i arbeidsmarkedet. Også på dette området øker forskjellen til de som er født i Norge med tiden innvandrerne har vært i landet.

Nytt Tidsskrift for samfunnsforskning – og ny redaksjon

12. mai 2016

Siste utgave berører kjernetemaer innen sosiologisk forskning. De to redaktørene har ambisjonene klare for tidsskriftet framover.

SMS-varsling og brev ga økt valgdeltakelse

09. mai 2016

Nytt spennende forsøk rundt valgmobilisering ga gode resultater, spesielt blant unge velgere og innvandrere.

Årets første SPA-utgave er lansert og åpent tilgjengelig

06. mai 2016

Med dyktige foredragsholdere markerte Søkelys på arbeidslivet sin overgang til Open Access. Nå finnes opptak fra lanseringen tilgjengelig på nett.