English
Aktuelt > Nyhetsarkiv  

Fortsatt likestillingsrevolusjon?

03. oktober 2016

Arbeidsgiver må utfordres på rekrutteringsspørsmål, arbeidstaker på fedrekvote – men hvem tar ansvar for likelønnsproblematikken? Dette diskuterte panelet da CORE-boka «Ulik likestilling i arbeidslivet» ble lansert.

Nytt nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning er her!

29. september 2016

Norsk offentlig debatt preges for tiden av diskusjoner rundt velferdssamfunnet, familiepolitikk og klima, så det er naturlig nok også innholdet i årets tredje utgave av publikasjonen TfS. Spennende bokanmeldelser er viet ekstra stor plass i dette nummeret.

Nytt nummer av Søkelys på arbeidslivet

22. september 2016

Blir flyktninger og asylsøkere integrert i det norske arbeidsmarkedet, hvorfor er det så få innvandrere blant tillitsvalgte i Norge og har unge arbeidsledige utbytte av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid? Dette får du svar på i årets tredje nummer av Søkelys på arbeidslivet. 

Hvordan unngå ulik likestilling i arbeidslivet?

20. september 2016

Bokaktuelle CORE-forskere ser inn i krystallkula: Delingsøkonomi og globalisering byr på likestillingsutfordringer. De håper partene vil diskutere tiltak under lanseringen.

Nordmenn stiller opp når det trengs

19. september 2016

KRONIKK: Da flyktninger og asylsøkere strømmet til landet i fjor, bidro én av tre nordmenn med hjelp og frivillig arbeid, skriver forskere ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor på NRK Ytring.

Gjettelek om likestilling

19. september 2016

KRONIKK: Tiltak er vel og bra, og begrunnelsene kan være gode, men vi vet for lite om hva som virker og ikke virker. Det skriver CORE-leder Mari Teigen i Dagens Næringsliv.

Ja til mangfoldstiltak, men utfordres arbeidsgiver nok?

08. september 2016

Boka «Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber» problematiserer hvordan studenters etnisitet og kjønn kan bli en barriere for drømmejobben. Les mer om løsningene panelet debatterte under lanseringen 6. september.

Den usynlige arbeidshånd

29. august 2016

ESSAY: «Det er ikke bare hva du faktisk kan og vet som avgjør dine muligheter i arbeidsmarkedet. Du blir det du og andre tror du passer til som mann eller kvinne, innvandrer eller nordmann», skriver forsker Julia Orupabo i Dagbladet.

For liten til å sitte stille?

24. august 2016

KRONIKK I DN: Overgangen til skolebenken er stor. Særlig de yngste guttene kan bli sittende igjen med en ADHD-diagnose uten grunn.

Er internettvalg egentlig framtiden?

18. august 2016

ISF-forskerne Jo Saglie og Signe Bock Segaard er klare på at internettvalg i praksis kan utfordre prinsippet om hemmelige og frie valg. Les mer om det populære blogginnlegget her!