English
Aktuelt > Nyhetsarkiv  

Verre og verre for Ali å få jobb

28. november 2002

Det holder ikke bare å være flink i norsk. Innvandrerne må også kjenne til norsk arbeidsliv. Spissformulert betyr det at kravet for å få jobb er at man allerede har jobb, sier Jon Rogstad, forsker ved Institutt for samfunnsforskning til Aftenposten aften mandag 27.november.

Høyreekstremisme i Europa

28. november 2002

Institusjonen Fritt Ord inviterer til foredrag og debatt om høyreekstremisme i Europa torsdag 5. desember; Kl. 17.00

Nye bevilgninger

21. november 2002

Instituttet har den siste uken blitt tildelt to nye bevilgninger. Den største av bevilgningene går til maktutredningen, der vi er tildelt i underkant av 1,2 millioner av NFR. Bevilgningen gjelder fra 1. november 2002 til 1. september 2003. Den andre bevilgningen er på 80 000 kroner fra AAD, til et EU-formdlingsprosjekt om kvinner i yrkeslivet. Prosjektet ledes av Hege.

Kvinner mest presset

19. november 2002

image_thumbnail(bab.jpg,0,0,right) image_thumbnail(aas.jpg,0,0,right)Mens kvinner mistrives med lange arbeidsdager og lite fritid, er mannen like fornøyd med livet uansett hvor mye tid han og kona tilbringer på jobb, forteller forskerne Bente Abrahamsen og Aagoth Storvik til Dagbladet mandag 18. november.image(arrow) <A href="http://www.dagbladet.no/dinside/2002/11/18/354113.html">Les artikkelen hos Dagbladet</A>

Spør dine kolleger hvor mye de tjener!

17. november 2002

I bransjer hvor oppgavene er tydelig fordelt mellom kvinner og menn er nesten alltid oppgavene menn utfører bedre betalt, sier Hege Torp til Aftenposten lørdag 16. november.image(arrow) <A href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article.jhtml?articleID=437930" >Les mer på Aftenposten.no</A>

Ledig stilling som stipendiat

14. oktober 2002

ISF søker stipendiat på prosjektet Politisk entydighet og sosial differensiering: En studie av oppslutning om likestillingspolitikken.

Folketrygden 35 år etter. Hva skjer?

13. oktober 2002

Grete Faremo holder årets Arvid Bordersen-forelesning 31. oktober. Statens pensjonsforpliktelser vil øke sterkt i årene som kommer. Faremo redegjør for hvilke konsekvenser eventuelle reformer og endringer får for enkeltmennesket, staten og næringslivet.

Vitenskap for alle?

19. september 2002

Hvem skal formidle forskningen - hvordan og hvorfor?Velkommen til diskusjon i Munthes gt. 31 onsdag 9.oktober kl. 15

Prøveforelesninger og disputas om likestillingspolitikken

21. august 2002

Mari Teigen disputerer lørdag 7. september 2002 for dr. polit.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Kvotering og kontrovers. Virkemidler i likestillingspolitikken. Avhandlingen er levert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Arbeidet er gjennomført ved Institutt for samfunnsforskning