English
Aktuelt > Nyhetsarkiv  

Vil du forske på medier og helse?

03. mars 2017

Institutt for samfunnforskning søker PhD-kandidat til tverrfaglig forskningsprosjekt. Søknadsfrist er 18. april.

Meget god evaluering av Institutt for samfunnsforskning

20. februar 2017

De 22 samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i Norge har nylig blitt evaluert, og resultatene er svært gledelig lesning for Institutt for samfunnsforskning.

Tidsskrift for samfunnsforskning er nå tilgjengelig for alle

15. februar 2017

Publikasjonen Tidsskrift for samfunnsforskning er nå blitt tilgjengelig på nett, helt gratis, for alle. TfS er nå et Open Access-tidsskrift.

Hvem benytter seg av fedrekvoten?

15. februar 2017

Mange fedre benytter seg av fedrekvoten, men det er fremdeles noen som tar bare deler av den eller ikke benytter seg av den i det hele tatt. I en fersk studie presenteres detaljert kunnskap om hvem disse fedrene er, hva som kjennetegner dem samt grunnene til deres manglende kvotebruk.

Lansering: CORE Topplederbarometer 200

07. februar 2017

Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i Norge? Hvilke type stillinger har kvinnelige toppledere? I hvilke bransjer er kjønns(u)balansen størst? CORE Topplederbarometer 200 gir deg svaret.

Utlysning av forskningsstipend innen økonomi og entreprenørskap

01. februar 2017

P. M. Røwdes stiftelse deler ut ett eller flere forskningsstipend på opp til 150.000 kroner til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge. Søknadsfrist er i år 1. april.

Kvinner med flere søsken får færre barn

31. januar 2017

Kvinner som vokser opp i større søskenflokker får færre barn, mens menn får flere barn. I en internasjonalt anerkjent studie presenterer forskere unike tall på feltet.

Menn på toppen

12. januar 2017

Det er stor mannsdominans blant sjefsredaktørene i de største avisene, viser en kartlegging Dagsavisen har gjort denne uken. Dette gjelder ikke bare aviser, viser ISF-tall.

Frivillighet og forretning

11. januar 2017

SOSIALT ENTREPRENØRSKAP: Nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked har dukket opp de senere år. – Det finnes et potensial for innovasjon i dette skjæringsfeltet, som kan bidra til å utvikle både privat, frivillig og offentlig sektor, mener forsker Jill Loga.

Professor Lamont gjorde minneforelesningen minneverdig

06. januar 2017

På seminardelen ved Vilhelm Auberts minneforelesning hos ISF fredag, fokuserte professor Michèle Lamont på kulturelle prosesser i dannelsen av sosiale ulikheter.