English
Aktuelt > Nyhetsarkiv  

Hege Skjeie mottar europeisk pris

23. mars 2017

ISF og CORE gratulerer professor Hege Skjeie med velfortjent europeisk pris for sin innsats for forskning på kjønn, likestilling og politikk!

Partiansatte er profesjonelle med sterke partibånd

15. mars 2017

En ny vitenskapelig artikkel presenterer unike data om norske partiansatte og deres karriereplaner.

CORE på FNs kvinnekommisjon

13. mars 2017

Denne uken arrangeres FNs 61. kvinnekommisjon i New York. CORE-leder Mari Teigen er på plass for å fortelle om likestilling i Norden og hvilke likestillingsutfordringer de nordiske landene har foran seg.

Økende lønnsforskjell mellom forskere i privat og offentlig sektor

09. mars 2017

Lønnsforskjellen mellom forskere i privat og offentlig sektor øker, og lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige forskere er fortsatt stort. Det er hovedfunn i en ny ISF-rapport som ble presentert denne uka.

Ny rapport om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet

08. mars 2017

Begrensninger av unges frihet gjennom vold og kontroll, er alvorlig. I dag la regjeringen frem en handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og ISF sin forskning var sentral.

Barnefamilieutvalget overleverte NOU i dag

06. mars 2017

Det har vært knyttet stor spenning til Barnefamilieutvalgets utredning og forslag vedrørende dagens støtteordninger for barnefamilier. I dag får statsråd Horne overlevert en NOU, og ISF har vært sentrale i arbeidet.

Vil du forske på medier og helse?

03. mars 2017

Institutt for samfunnforskning søker PhD-kandidat til tverrfaglig forskningsprosjekt. Søknadsfrist er 18. april.

Meget god evaluering av Institutt for samfunnsforskning

20. februar 2017

De 22 samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i Norge har nylig blitt evaluert, og resultatene er svært gledelig lesning for Institutt for samfunnsforskning.

Tidsskrift for samfunnsforskning er nå tilgjengelig for alle

15. februar 2017

Publikasjonen Tidsskrift for samfunnsforskning er nå blitt tilgjengelig på nett, helt gratis, for alle. TfS er nå et Open Access-tidsskrift.

Hvem benytter seg av fedrekvoten?

15. februar 2017

Mange fedre benytter seg av fedrekvoten, men det er fremdeles noen som tar bare deler av den eller ikke benytter seg av den i det hele tatt. I en fersk studie presenteres detaljert kunnskap om hvem disse fedrene er, hva som kjennetegner dem samt grunnene til deres manglende kvotebruk.