English
Aktuelt > Nyhetsarkiv  

Ny bok: Oslo – ulikhetenes by

23. mai 2017

Oslos sosiale ulikheter diskuteres ofte, både faglig og i offentligheten. I dag kommer det ut en bok som tar for seg ulike aspekter knyttet til sosial ulikhet i Oslo. Boken er redigert av Jørn Ljunggren, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Hjelpe flyktningene der de er?

16. mai 2017

Selv om det kommer få asylsøkere til Norge for tiden, er det fortsatt flyktningkrise i nabolandene til konfliktområdene. På seminaret 22. mai diskuterer vi premissene for støtte i det som kalles «nærområdene».

Nytt nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning

10. mai 2017

Tidsskriftet består denne gang av tre artikler, en forskningskommentar og et boksymposium om den nye utgaven av Det norske samfunn. Du finner den åpent tilgjengelig på nett fra og med i dag.

Nytt nummer av Søkelys på arbeidslivet

04. mai 2017

Hva kjennetegner personer som tar fagbrev som voksne? Kan midlertidig arbeid være en bro inn i stabil sysselsetting? Vil kjønnsforskjellen i andelen ledere bli mindre etter hvert som nye og mer likestillingsorienterte generasjoner kommer til? Dette og mye mer kan du lese om i årets første utgave av Søkelys på arbeidslivet.

Arbeidsmigrasjon splitter det politiske landskapet

25. april 2017

I flere land ser vi en polarisering i politikken ved at fløypartier har gjort det godt i valg etter valg. I en kronikk som sto på trykk i Dagens Næringsliv 22. april, ser ISF-forskere på hvordan økonomisk globalisering gir økt politisk polarisering også i Norge.

Integrering, inkludering og identitetsbygging – slik jobber muslimske trossamfunn med radikaliseringsforebygging

25. april 2017

Å iverksette anti-radikaliseringstiltak rettet mot hele den muslimske befolkningen, kan oppleves som stigmatiserende og virke mot sin hensikt. Det viser en ny rapport om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i muslimske trossamfunn.

Diskusjonsfora på nett er skyttergraver – ikke bare ekkokamre

20. april 2017

Ny forskning viser at nettdebattantene ofte diskuterer med meningsmotstandere, men blir likevel sikrere på eget standpunkt. Det er imidlertid ikke bare tungt skyts som kjennetegner diskusjonene, de kan også bidra til læring.

Etterkommerkvinner velger jobb

06. april 2017

Innvandrerkvinner fra Pakistan har lavere arbeidsdeltakelse enn andre kvinner, men hvordan går det med døtrene? ISF-forsker Marjan Nadim forteller om sin forskning i podcastepisode.

Institutt for samfunnsforskning søker kommunikasjonsrådgiver

30. mars 2017

Vil du bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt? Fristen for å søke på stillingen er 24. april.

Nye digitale skiller?

24. mars 2017

Sosiale medier gir nye muligheter for samfunnsengasjement. Likevel er det langt på vei de samme som deltar online som offline, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivillsamfunn og frivillig sektor.