English
Aktuelt > Nyhetsarkiv  

Diskusjonsfora på nett er skyttergraver – ikke bare ekkokamre

20. april 2017

Ny forskning viser at nettdebattantene ofte diskuterer med meningsmotstandere, men blir likevel sikrere på eget standpunkt. Det er imidlertid ikke bare tungt skyts som kjennetegner diskusjonene, de kan også bidra til læring.

Etterkommerkvinner velger jobb

06. april 2017

Innvandrerkvinner fra Pakistan har lavere arbeidsdeltakelse enn andre kvinner, men hvordan går det med døtrene? ISF-forsker Marjan Nadim forteller om sin forskning i podcastepisode.

Institutt for samfunnsforskning søker kommunikasjonsrådgiver

30. mars 2017

Vil du bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt? Fristen for å søke på stillingen er 24. april.

Nye digitale skiller?

24. mars 2017

Sosiale medier gir nye muligheter for samfunnsengasjement. Likevel er det langt på vei de samme som deltar online som offline, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivillsamfunn og frivillig sektor.

Hege Skjeie mottar europeisk pris

23. mars 2017

ISF og CORE gratulerer professor Hege Skjeie med velfortjent europeisk pris for sin innsats for forskning på kjønn, likestilling og politikk!

Partiansatte er profesjonelle med sterke partibånd

15. mars 2017

En ny vitenskapelig artikkel presenterer unike data om norske partiansatte og deres karriereplaner.

CORE på FNs kvinnekommisjon

13. mars 2017

Denne uken arrangeres FNs 61. kvinnekommisjon i New York. CORE-leder Mari Teigen er på plass for å fortelle om likestilling i Norden og hvilke likestillingsutfordringer de nordiske landene har foran seg.

Økende lønnsforskjell mellom forskere i privat og offentlig sektor

09. mars 2017

Lønnsforskjellen mellom forskere i privat og offentlig sektor øker, og lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige forskere er fortsatt stort. Det er hovedfunn i en ny ISF-rapport som ble presentert denne uka.

Ny rapport om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet

08. mars 2017

Begrensninger av unges frihet gjennom vold og kontroll, er alvorlig. I dag la regjeringen frem en handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og ISF sin forskning var sentral.

Barnefamilieutvalget overleverte NOU i dag

06. mars 2017

Det har vært knyttet stor spenning til Barnefamilieutvalgets utredning og forslag vedrørende dagens støtteordninger for barnefamilier. I dag får statsråd Horne overlevert en NOU, og ISF har vært sentrale i arbeidet.