English
Aktuelt > Agenda > Offentlighetens grenser: Truer utstøting og selvsensur ytringsfriheten?  

Offentlighetens grenser: Truer utstøting og selvsensur ytringsfriheten?

  
 Sted: Litteraturhuset i Oslo, rom: Wergeland
  
 

ytringsfrihet_illustrasjon

Illustrasjon: Oda Sofie Granholt

Institutt for samfunnsforskning og Fritt Ord inviterer til avslutningskonferanse for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 og lansering av boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.

Tid: Fredag 9. juni 2017 kl. 10.30–15.45
Sted: Litteraturhuset i Oslo, rom: Wergeland

En fungerende offentlighet er sannhetssøkende, bygger på utveksling av rasjonelle argumenter og er åpen for kritisk meningsbrytning. Taket for ytringer skal være høyt – bare svært ekstreme eller hatefulle ytringer er forbudt – og meningsmangfoldet bør være stort. Men fungerer offentligheten slik i praksis, eller bidrar hets og selvsensur til en fattigere felles offentlighet der bestemte grupper og synspunkter støtes ut? Hvilke roller kan og bør mediene spille i en offentlighet preget av økende polarisering og synkende tillit?

På dette seminaret lanseres boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere (Cappelen Damm Akademisk, 2017). Boken er sluttresultatet av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017, som er initiert og finansiert av Fritt Ord, og bygger på empiriske studier av den norske offentligheten. Sentralt i boken står ideen om at det offentlige rommet er åsted for kamper om definisjonsmakt og konflikt om hvor grensene bør gå for hvem som får delta og hva som kan ytres.

Meld deg på arrangementet her

 

Program

10.30–10.35: Velkommen ved Frank Rossavik, Fritt Ord

10.35–10.50: Innledning ved prosjektleder Arnfinn H. Midtbøen, ISF: Offentlighetens grenser

10.50–11.45: Utstøting og selvbegrensning

  • Audun Fladmoe, ISF: Omfang og konsekvenser av hatefulle ytringer i sosiale medier
  • Kari Steen-Johnsen, ISF: I frykt for å krenke? Selvbegrensing i private og offentlige rom
  • Arnfinn H. Midtbøen, ISF: Trusler, hets og partikultur: Grenser for ytringsfrihet i det politiske feltet
  • Kjersti Thorbjørnsrud, ISF: Innvandringskritikk: Moralske grenser, taushet og polarisering

11.45–12.00: Kort pause

12.00–12.45: Panelsamtale om erfaringer med å stå i stormen

12.45–13.30: Lunsjpause

13.30–14.30: Mediene som portvoktere: kritikk og mistillit?

  • Terje Colbjørnsen, UiO: Ytringsfrihet i mediene 1993–2016
  • Hallvard Moe, UiB: En tillitskrise? Oppfatninger om medienøytralitet i den norske befolkningen
  • Karoline Ihlebæk, UiO: Redaktører om innvandringsdebatten
  • Marjan Nadim, ISF: Tilskrevet representasjon: Etniske minoriteter i norsk offentlighet

14.30–14.45: Kort pause

14.45–15.30: Panelsamtale om pressens ansvar, makt og avmakt

15.30–15.45: Avslutning ved Bernard Enjolras, ISF: Offentlighet og ytringsfrihet

Moderator: Aslak Bonde

Programmet oppdateres