English
Aktuelt  
 • Meget god evaluering av Institutt for samfunnsforskning
  20 febr 2017

  De 22 samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i Norge har nylig blitt evaluert, og resultatene er svært gledelig lesning for Institutt for samfunnsforskning.

 • Tidsskrift for samfunnsforskning er nå tilgjengelig for alle
  15 febr 2017

  Publikasjonen Tidsskrift for samfunnsforskning er nå blitt tilgjengelig på nett, helt gratis, for alle. TfS er nå et Open Access-tidsskrift.

 •  
 • Hvem benytter seg av fedrekvoten?
  Fedrekvote 15 febr 2017

  Mange fedre benytter seg av fedrekvoten, men det er fremdeles noen som tar bare deler av den eller ikke benytter seg av den i det hele tatt. I en fersk studie presenteres detaljert kunnskap om hvem disse fedrene er, hva som kjennetegner dem samt grunnene til deres manglende kvotebruk.

 • Lansering: CORE Topplederbarometer 200
  CORE TOpplederbaroemter 07 febr 2017

  Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i Norge? Hvilke type stillinger har kvinnelige toppledere? I hvilke bransjer er kjønns(u)balansen størst? CORE Topplederbarometer 200 gir deg svaret.

 •  
 • Utlysning av forskningsstipend innen økonomi og entreprenørskap
  01 febr 2017

  P. M. Røwdes stiftelse deler ut ett eller flere forskningsstipend på opp til 150.000 kroner til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge. Søknadsfrist er i år 1. april.

 • Kvinner med flere søsken får færre barn
  31 jan 2017

  Kvinner som vokser opp i større søskenflokker får færre barn, mens menn får flere barn. I en internasjonalt anerkjent studie presenterer forskere unike tall på feltet.

 •